Recent Posts

Báo cáo thực tập công tác giải phóng mặt bằng huyện YD

báo cáo hành chính

Thân chào các bạn đang làm báo cáo thực tập hành chính, thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn đang có nhu cầu tìm bài mẫu về đề tài giải pháp hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng , hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn, Nội dung …

Read More »

Mẫu báo cáo thực tập kế toán tải sản cố định hữu hình.

báo cáo thực tập kế toán

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn đang làm báo cáo thực tập kế toán với đề tài Tài sản cố định hữu hình một bài báo cáo mẫu chi tiết, hi vọng sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn trong kì làm bài báo cáo thực tập kế …

Read More »

Mẫu Báo cáo thực tập tổng hợp tại ngân hàng

báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

Đề tài này Thuctaptotnghiep.net làm về Ngân hàng công thương, đề tài làm về báo cáo thực tập tổng hợp, các bạn có thể áp dụng vao bài của mình nhé: sau đây mình xin trích LỜI MỞ ĐẦU cùa bài làm, các bạn muốn xem đề cương và bài …

Read More »