Home / Tag Archives: báo cáo thực tập kênh phân phối

Tag Archives: báo cáo thực tập kênh phân phối

Báo cáo thực tập hệ thống phân phối rượu vodka cty rượu

báo cáo thực tập kênh phân phối spss

Tên đề tài báo cáo thực tập:Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối cho sản phẩm rượu của công ty cổ phần avinaa  Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì tiêu thụ sản phẩm là một khâu hết sức quan trọng, bởi kết quả hoạt động tiêu …

Read More »